Ortodontická laboratoř

Zhotovení snímtelných i fixních aparátů (rovnátek):

 • jednoduchých snímacích aparátů
 • Ortodontická laboratoř - ortodontický laborant při prácisložitých snímacích aparátů (s výtlačnými šrouby,expanzními šrouby, pérky, 
  pružinami a jinými prvky)
 • skluzné střížky, nákusné dlahy
 • jednoduchých funkčních aparátů (Klamtův aparát, monoblok)
 • složitých funkčních aparátů - složitých aparátů (Lehmanův aparát
 • retenčních desek po léčbě fixním ortodontickým aparátem
 • retenčních Essix fólie
 • palatinálního oblouku a expanzního bihelixu
 • hyraxu - přístrojů na rychlou palatinální expanzi
 • aparátů regulujících noční chrápání
 • zubních chráničů pro sportovce