Implantologie (zubní implantáty)

Implantologie (zubní implantáty)Stomatologie je v současné době oborem, který se velmi rychle rozvíjí. Neustále se objevují nové metody ošetření
a nové materiály k tomu používané. I když se zubní implantáty používají už několik desetiletí, můžeme až v poslední době sledovat jejich velký rozmach.

Zubní implantáty

Nahradit chybějící zuby můžeme několika způsoby. Buď to použijeme jako náhradu fixní můstky, kdy musíme brousit na konstrukci okolní zuby, nebo chrup doplníme snímatelnou protézou.

Třetí možností jsou právě zubní implantáty. Při náhradě defektu chrupu můstky, je nutné obrousit minimálně
dva okolní zuby ohraničující mezeru, i když tyto zuby jsou naprosto zdravé. Nevýhodou protéz je zase jejich velikost, tvar a malá pevnost jakou drží v ústech a to platí především pro protézy v dolní čelisti. Zubní implantáty
jsou řešením velmi kvalitním, komfortním a dlouhodobým. Cena zubních implantátů může být nevýhoda oproti předcházejícím řešením. Zubní implantát má tvar šroubu, který se zavádí do čelistní kosti a vytváří pevný umělý kořen.

Dlouhodobost setrvání zubního implantátu v kosti podmiňuje několik faktorů:

• Kvalita zubního implantátu (materiál implantátu, jeho povrch),
• kvalita kostí a měkkých tkání pacienta,
• celková onemocnění organismu (diabetes mellitus),
• ústní hygiena pacienta (umělé zuby neznamenají, že čištění zubů již není nutné),
• zlozvyky (intenzivní kouření).

Na našem pracovišti používáme dva typy implantačních systémů:

• Straumann ITI Dental Implant Systém - švýcarský, celosvětově rozšířený systém,
• impladent - české firmy Lasak.

Zubní implantáty jsou vyrobeny z titanu. Povrchová vrstva je speciálně upravená, tak aby vhojení implantátu do kosti bylo co nejdokonalejší.

Ošetření dentice implantátem se skládá z několika dílčích kroků:

• Konzultace u implantologa - vyšetření a stanovení léčebného plánu,
• zavedení zubního implantátu,
• protetická fáze (2-3 návštěvy),
• kontrola výsledku.

Cena zubníchí impalntátů i za implantologické ošetření je variabilní a ovlivňuje ji mnoho faktorů. Proto je nutné nejprve každý případ individuálně zkonzultovat s lékařem a ten stanoví nejvhodnější způsob ošetření a jeho finanční náročnost.