Parodontologie (léčba zánětu dásní)

 

Parodontolog při vyšetření zánětu dásní

Parodontologie (léčba zánětu dásní) Parodontologie se věnuje léčbě dásní (parodontitida) a závěsného aparátu zubu
( gingivitidy, parodontitidy), která zahrnuje konzervativní metody i nejnovější chirurgické metody.
K těm nejnovějším patří řízená tkáňová regenerace parodontu.

Příznaky parodontitidy

Parodontitida (laicky parodontóza, paradentóza, paradontóza) se projevuje nejčastěji ustupujícími dásněmi
a během čištění zubů krvácením dásní. Při parodontitidě může nastat až viklání zubů, kdy dochází k uvolňování zubů následkem porušeného vaziva v jeho okolí.

Léčba parodontitidy

Objeví-li se u pacienta parodontitida je potřeba co nejdříve zahájit léčbu. Vyšetření je hodně podobné jako vám provádí praktický zubní lékař, až na to, že parodontolog provádí vyšetření speciální sondou. Prohlídka může být doplněna rentgenem nebo dalšími odbornými vyšetřeními. Následně parodontolog stanoví diagnózu a léčba zánětu dásní, neboli parodotitidy.

Stádia parodontitidy dělíme dle závažnosti na:

  • Mírné stádium - léčba zánětu dásní po konzultaci s lékařem spočívá především ve správné technice čistění zubů
  • Střední stádium – dochází k odstraňování nedásňového a poddásňového zubního kamene, v případě nutnosti může lékař rozhodnout o chirurgické léčbě
  • Kritické stádium – dochází i ke ztrátě zubů a chirurgická léčba je nevyhnutelná

Prevence vzniku parodontitidy

Zubní ordinace, kde probíhá léčba zánětu dásní

Nejčastější příčinou vzniku parodontitdy bývá špatná ústní hygiena. Díky správné technice čištění zubů můžete přecházet zánětům dásní
a chorobám závěsného aparátu, ale i zubnímu kazu a spoustě dalším nemocem dutiny ústní.

Estetická korekce dásní a odborné zákroky

Kromě terapie zánětlivých změn parodontu provádíme i estetické korekce dásní - dásňový úsměv a překrytí obnažených krčků. Dále provádíme zákroky sloužící k prevenci dalšího odkrývání krčků a ztráty kosti - např. pojivový štěp, koronární posun laloku, epiteliální štěp.